00:00 - 26. juni 2020

EU nærmer seg hydrogensatsing

EU kan snart bruke hydrogen som erstatning for gassen fra Norge, tror leder for Norsk hydrogenforum Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Europeisk hydro: Hydrogen kan vise seg å få en sentral rolle i EUs omlegging til karbonnøytralitet innen 2050. Her: Kompresjonsanlegg i Sergnano, Italia februar 2020. Foto: Giovanni Cipriano / The New York Times / NTB scanpix

Flere EU-land, inkludert tungvektere som Tyskland og Frankrike, presser på for at hydrogen skal få en sentral rolle i EUs omlegging til karbonnøytralitet innen 2050. I dag brukes denne energikilden primært i kjemisk industri og oljeraffinering, men den prøves ut på stadig nye områder. Særlig innen kraftproduksjon, i industri og i transportsektoren er potensialet stort når fossile drivstoffkilder skal fases ut.

– EUs motivasjon er både å være mer klimavennlige og mer selvforsynte. Hydrogens evne til å lagre energi gjør det til en sektorovergripende energivektor med enormt potensial, forteller Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk hydrogenforum.

Forutsetningen for at hydrogen kan bli den nye vinen, er riktignok at den blir tilstrekkelig klimavennlig. I dag skilles det mellom tre typer, benevnt med fargekodene grå, blå og grønn. Den grå er fremstilt ved hjelp av fossile energikilder som gass eller kull. Dette er også kildene til blått hydrogen, men da er karbonfangst og lagring (CSS) inkludert. Den grønne er utelukkende produsert med fornybare kilder som sol- og vindkraft.

Annonse