00:05 - 26. juni 2020

Der ingen lenger kan tru at nokon burde bu

Om vi satte klimaet først: Burde Norge gjort som Sverige og avfolket bygdene?

Draumen: En stue i Suldalsosen i Rogaland. I Norge jobbes det hardt for å holde bygdene levende. Ikke så i Sverige – der klimautslippene synker mer enn hos oss.

Skog og duvende, irrgrønne kornåkre passerer utenfor togvinduet, vindmøller surrer sakte mellom høyballer og skogbryn. Landskapet bølger så vidt opp og ned, nesten umerkelig. Vänern dukker opp og blir borte igjen, en litt nedslitt stuga glimter forbi.

Våren har stått i gult og blått: Fra hjemmekontor og arbeidsplasser har vi skult mot Sverige, og alt de har gjort galt i koronakrisen. Vi har glemt at landet øst for Svinesund faktisk ikke er helt Sodoma og Gomorra, sånn til vanlig – noen ting får de til. Én av dem er klimapolitikk.

Før, under og etter koronapandemien er kloden i en annen vedvarende krise. Klimaendringene er begynt, og mer kommer: heftigere, varmere, våtere, mer flomutsatt, farligere. Det vil kreve mye om Norge skal nå forpliktelsene under Paris-avtalen, som er minst 50 prosent reduksjon av våre utslipp sammenlignet med 1990-nivået. Vi er ikke i rute: På de 30 av de 40 årene vi har til rådighet, har vi kuttet 2,3 prosent. De resterende 47,7 prosentene gjenstår.

Annonse