07:53 - 05. mai 2020

Vi bør begynne å betale pendlere for å ikke dra på jobb, skriver Ulrik Eriksen.

Vi bør begynne å betale pendlere for å ikke dra på jobb, skriver Ulrik Eriksen.

For pendlere i distriktene er daglig arbeidsreiselengde doblet de siste tre tiårene. Her: Rushtrafikk på Ring 3 i Oslo. Foto: Svein Nordrum / Samfoto / NTB scanpix

I forrige uke sa Knut Arild Hareide stopp for byggingen av Rogfast ­– en undersjøisk tunnel til et par titalls milliarder under Boknafjorden fra Stavanger til Haugalandet. Kostnadene har løpt løpsk, risikoen for budsjettsprekk er for stor. Omtrent samtidig bestemte Vestland fylke seg for å ikke innstille Hordfast – en enda dyrere vei over Bjørnafjorden ­– i sin ønskeliste for fremtidens veiprosjekter. Det er tvilsomt om regjeringen vil benytte anledningen til å skrinlegge begge prosjektene. Men den pågående pandemien burde få myndighetene til å tenke seg ekstra godt om.

Rogfast og Hordfast er en del av en nasjonal strategi om å øke bo- arbeidsmarkedsregionene gjennom investeringer i vei. Formålet er å sikre og styrke bosetting i distriktene gjennom en bredere og mer variert tilgang til jobber. Ulempen er at det fører til mer reising og mer transportbruk, større pendleavstander og mer biltrafikk inn til byområdene. For pendlere i distriktene er daglig arbeidsreiselengde doblet de siste tre tiårene.

Uken før truet Hareide med å trekke statens bidrag til Fornebubanen om ikke Stortingets vedtak om utbygging av ny E18 vest for Oslo følges opp lokalt. Dermed er statsråden villig til å risikere en utsettelse av Fornebubanen, for en fremskyndelse av E18. Det vil i så fall føre til mer og lengre bilpendling i hovedstadsregionen.

Annonse