00:05 - 15. mai 2020

Regjeringen har to pengesekker: en åpen og en lukket. Kunsten er å få velgerne til å se forskjellen, skriver Aslak Bonde.

Regjeringen har to pengesekker: en åpen og en lukket. Kunsten er å få velgerne til å se forskjellen, skriver Aslak Bonde.

Det renner: I forslaget til revidert nasjonalbudsjett kom det tydelig frem hvor viktig det er at pengesekken, som til nå har vært vid åpen som følge av koronakrisen, lukkes. Kronene har begynt å renne ut, skriver Aslak Bonde. Her intervjues statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner etter fremleggelsen tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Noe av det mest uforståelige da regjeringen tirsdag la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, var at overføringene til kommunesektoren ikke ble økt mer. Begrunnelsen var blant annet at kommunenes lønnsutgifter blir lavere enn beregnet. Det betyr – enkelt sagt – at regjeringen tar det for gitt at mange av de omsorgsarbeiderne og lærerne som vi har klappet for i de siste ukene, ikke kommer til å få noe ekstra betalt for innsatsen. Lønnen blir stående nesten på stedet hvil, de må nøye seg med applausen.

Koronakampens frontsoldater i kommunene kan heller ikke regne med at rammebetingelsene for jobben deres blir noe bedre i tiden som kommer. En permanent ekstra stilling på sykehjemmet eller på skolen vil ikke kommunen ha råd til, med mindre den velger bort noen andre utgiftsposter. Regjeringen er klar på at kommunene skal få refundert ekstra kostnader som fulgte med koronahåndteringen, men de skal ikke få noe mer.

Slik blir det når regjeringen går over fra å drive akutt krisehåndtering til å tenke lenger fremover. Dersom regjeringen nå hadde gitt såpass bra økonomisk handlingsrom til kommunene at de kunne ansette flere eller øke lønningene, ville de høyst sannsynlig legge føringer for et permanent høyere kostnadsnivå. En politisk etterlengtet premiering av kommunene i år ville føre til at vi i alle år fremover enten måtte ha høyere skatter og avgifter eller ta ut flere penger fra Oljefondet.

Annonse