08:11 - 26. mai 2020

– Myndighetene har sett helt bort ifra folkehelseperspektivet

Treningssentrene er misfornøyde med gjenåpningsprosessen. De mener de burde fått åpne tidligere.

Siden treningssentrene stengte i mars, har mange tatt til gatene og parkene for å få trent. Her fra Tøyenparken i Oslo 25. mars. Arkivfoto: Christian Belgaux

– Jeg får mange henvendelser fra medlemmer som lurer på om ikke sentrene kan åpne igjen snart. De blir passive av å ikke ha et sted å gå til for å trene, og det er farlig for folkehelsen, sier Morten Hellevang, administrerende direktør for treningskjeden Evo i Norge.

Evo har 40 sentre over hele landet og eies av private, norske familieaksjonærer. Selskapet har tapt 40 millioner kroner siden stengingen, ifølge egne beregninger. Men de har brukt nedstengningstiden på å pusse opp lokaler og apparater.

– Myndighetene har sett helt bort ifra dette folkehelseperspektivet under nedstengningen. Treningsbransjen har heller ikke vært tydelig nok på det, vi har brukt for mye tid på å snakke om hvor vanskelig dette ble økonomisk. Og for lite tid på å formidle at én million mennesker ikke får være like aktive som de ønsker. Det er et folkehelseproblem, sier Hellevang.

Annonse