00:05 - 15. mai 2020

Karlsruhe mot Brussel

Tysk domstol utfordrer EU-domstolen. Autoritære regjeringer gnir seg i hendene. 

Pikant rettstvist: Ved å sette spørsmålstegn ved en politikk EU-domstolen allerede har godkjent, opptrer forfatningsdomstolen i Karlsruhe som EU-domstolens potensielle overdommer. Her: Dommerne Peter M. Huber, Andreas Voßkuhle og Doris König avgir sin kjennelse 5. mai. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / NTB scanpix

Den europeiske sentralbanken (ECB) har støttet kriserammede EU-land ved å kjøpe statsobligasjoner for 1500 milliarder euro siden 2015 – men er denne praksisen i strid med den tyske grunnloven? Spørsmålet ble besvart med «kanskje» i en dom fra den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe sist uke. Dommen åpnet for en pikant rettstvist om hvem som egentlig bestemmer i EU. EU-domstolen hadde nemlig ved utgangen av 2018 funnet at ECBs støttekjøp ligger innenfor sentralbankens mandat.

Den tyske domstolen har gitt ECB tre måneders frist på å klargjøre at støttekjøpene er «forholdsmessige». Banken må avklare hvordan den vurderer konsekvensene av gjeldsberget den bidrar til å bygge opp, og redegjøre for støttekjøpenes effekt på sparing, pensjon og boligpriser.

Det kan høres uskyldig ut, men kjennelsen har potensielt alvorlige konsekvenser: Den tyske forfatningsdomstolen kan til slutt konkludere med at Tyskland ikke kan delta i ECBs støttekjøp. I så fall har den satt seg over EU-domstolen, og ifølge kritikerne åpnet for et mulig skred, der nasjonale forfatningsdomstoler begynner å sette EU-lov til side etter eget forgodtbefinnende.

Annonse