10:31 - 21. mai 2020

– Døden er da alltid med oss

Fra en bygd på Vestlandet har Oddlaug Walaker fundert på hvor mange som dør nå i koronakrisen, mot normalt. Det var det verdt å finne ut av.

– Jeg er jo spent på å høre om resultatene når det har gått et år, sier Oddlaug Walaker. Foto: Sigrid Nese Thue

– Folk dør av lungebetennelser, av trafikkulykker. Om det er litt dramatisk og flere som dør samtidig, så blir det jo omtalt, men ellers er det bare sånn livet er, sier Oddlaug Bringe Walaker.

79-åringen tenker høyt på telefon fra bygda Solvorn på Vestlandet. Der, langt inne i Lustrafjorden, har Walaker bodd de siste drøyt femti årene, og drevet hotellet som har vært i familiens eie siden 1640. Koronapandemien har bremset driften i år, egentlig skulle sønnen åpnet for sesongen rundt påske. Og Walaker har hatt god tid til å følge nyheter, tenke og undre:

Hvor mange dør nå, sammenlignet med et normalår? Hos oss, og i land vi sammenligner oss med? Bak undringen ligge en pragmatisme som Walaker uttrykte i en e-post til Morgenbladets koronaredaksjon:

Annonse