00:00 - 30. april 2020

Strid om vindkraftarealer

 Kommunesektorens organisasjon presenterte feil tall om vindkraftarealer. – Fake news er et dårlig uttrykk, men det blir i hvert fall til en ny myte om vindkraft, mener bransjen.

Plasshensyn: I Norge er veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Men hvor store arealendringer innebærer utbygging av vindkraft i Norge? Om det strides nå interesseorganisasjonene. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø --
Annonse