00:00 - 24. april 2020

Rettsstatens svenneprøve

Norge har vært under unntakslov i en drøy måned. Hvordan har det gått?

Advarer: Det er en risiko for at det nå dannes presedens om at unntakshjemler er et konstruktivt redskap, mener jusprofessor Hans Petter Graver.
Annonse