18:15 - 16. april 2020

Los i ukjent farvann

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg inviterte inn på kaffe. – Vi sier hva vi mener, og det er ingen som kjefter på oss for det, forteller hun.

Krisesjefen: Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg har hatt 16 timers arbeidsdager siden koronaberedskapen slo inn i slutten av januar. – Noen dager går det helt i ett, andre dager får man en sykkeltur fra det ene stedet til det andre. Da er det en god dag.
Annonse