00:00 - 03. april 2020

Kloden på krita

Verdens gjeldsberg vokser, og ingen har en exitstrategi. Koronakrisen kan føre til maktforskyvninger på globalt nivå.

Kina som kreditor: Kinas utlånsprofil er i stor grad rettet mot infrastruktur, og er ikke særlig fleksibel i møte med kriser, ifølge Scott Morris ved Center for Global Development, som har forsket på Kinas storstilte Belt and Road-utbygging, president Xi Jinpings «nye silkevei». Her: Veiarbeid på ny motorvei mellom flyplassen i Entebbe og Kampala, januar 2018, i forbindelse med Kinas langtidsprosjekt. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse