07:57 - 04. mai 2020

Forventer enorme filosofiske fremskritt

Herman W. Cappelen er superoptimist på filosofiens vegne. Nå skal han vise hvordan mennesker og kunstig intelligens kan forstå hverandre.

– Kan du fortelle litt om hva du forsker på nå for tiden?

– Jeg skriver en bok om hvordan vi kan forstå og lære fra kunstige intelligenser (AI). Store deler av våre liv forutsetter at datamaskiner kan forstå ting som vi ikke forstår og at de vet ting vi ikke vet. Vi antar at de kan videreformidle kunnskap og forståelse til oss mennesker. Eksempelvis kan en kunstig intelligens kan fortelle oss om en person er kredittverdig. For at dette skal være mulig, må mennesker og den kunstige intelligensen ha en felles begrepsverden. Vi forutsetter, for eksempel, at AI-en kan forstå eller bruke begrepet om kredittverdighet. Men hva som gjøre en felles begrepsverden mulig, er et filosofisk spørsmål – det kan ikke løses av IT–konsulenter. Målet med boken er å utvikle en teori om hvordan det er mulig for mennesker og kunstige intelligenser å forstå hverandre. En sentral utfordring er at de matematiske algoritmene som driver AI, er så kompliserte at ikke noe menneske kan forstå dem. Vi viser hvordan en felles begrepsverden kan etableres selv om vi mennesker ikke kan forstå matematikken som driver AI.

– Hva er mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse