09:35 - 02. april 2020

Fikk EU akkurat sitt første diktatur?

Viktor Orbáns koronakriselov gjør EU til en union av 26 demokratier og et pøbelvelde.

Ungarns statsmininster Viktor Orbán kan nå styre ved hjelp av dekreter uten å gå veien om parlamentet for å innføre nye lover og reguleringer. Foto: Riccardo Pareggiani / NurPhoto / Getty Images

«Hver dag blir diktaturet sterkere, og Ungarn er på vei mot et diktatur etter modell av Putins Russland», sa Rósa Hodosán da vi møtte henne hjemme i villaen i utkanten av Budapest i fjor høst. Under kommunisttiden drev Hodosán et illegalt forlag, etter jernteppets fall i 1989 ble hun valgt inn i det første parlamentet, nå så hun mørkt på fremtiden for Ungarns demokrati. Unødvendig mørkt tenkte jeg da opposisjonen i Budapest lå an til å vinne lokalvalget og påføre Orban et sjeldent politisk nederlag. Motstanden mot den såkalte slaveloven i landet som ga arbeidsgivere rett til å pålegge folk 400 timer overtid og utsette betalingen i tre år, så ut til å ha vekket noe. EU vurderte sanksjoner mot landet for brudd på unionens demokratiske kjøreregler.

Men denne uken fikk Hodosán rett. Da vedtok det ungarske parlamentet en ny koronakriselov. Statsmininster Viktor Orbán kan nå styre ved hjelp av dekreter uten å gå veien om parlamentet for å innføre nye lover og reguleringer. I motsetning til for eksempel den norske koronakriseloven gjelder Orbáns unntakslov på ubestemt tid.

I motsetning til den norske koronakriseloven er den også den siste i rekken av en serie store lovendringer de siste årene som har bidratt til å samle stadig mer makt i statsministerens hender.

Annonse