07:55 - 23. april 2020

Det offentlige ser sitt snitt til å få ting gjort

Equinor også. Og Kystverket. Ukens offentlige innkjøp vitner om visshet om at der kommer år etter dette.

Nå blir det karbonfangst og -lagring: Planen er at flytende CO2 fra søppelforbrenningen på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik (bildet) skal ankomme i skip til Naturgassparken i Øygarden for å lagres midlertidig der. Arkivfoto: Christian Belgaux

På privaten handler folk hagemøbelrens og bærer seg skakke på blomsterjord og Hey’di-mørtel, ser vi. Og stat og kommune har også prosjekter på gang. Etter databasen over offentlige innkjøp å dømme – Doffin heter den – ser det offentlige nå sitt snitt til å få unna en del ting som har ligget og gnaget.

Ja, det går i smittevernutstyr. Men også vedvarende problemer blir tatt tak i, oppgaver som skyves bak i køen under normale tiders kjas og mas.

Først, likevel: Departementene er ute etter medisinsk forbruksmateriell og verneutstyr for omlag en million kroner. Til bruk for «departementsfellesskapet», som det så koselig heter i utlysningsteksten. Sykehusinnkjøp, med hovedkontor i Vadsø, har også fått summet seg og gått til «nasjonal anskaffelse» av smittevern- og beskyttelsesprodukter slik at de enkelte helseforetak ikke lenger – som før påske – trenger å kjøpe av tilfeldige høkere på verdensmarkedet. Kontrakter er inngått for 23 millioner kroner fordelt på fire leverandører: Onemed, Norengros, 3M og Abena Hygiene.

Annonse