07:54 - 18. mars 2020

Pandemisk pedagogikk

Hvor bra funker egentlig hjemmeskole? Professor og skoleforsker Marte Blikstad-Balas svarer fra hjemmekontoret.

Hvordan skal elever og foreldre forholde seg til fjernundervisningen? Didaktikkprofessor og skoleforsker Marte Blikstad-Balas vet råd. Her: Esperanca Johannesson Francisco (12), som har hjemmeskole i Oslo nå i mars. Esperanca er i gang med naturfagsoppgaver, Ella og Moa er med via facetime.

– Hvor godt rustet er Skole-Norge for kollektiv hjemmeundervisning?

– Det gjenstår å se. Fra forskningen på digital teknologi i skolen vet vi at det i mange kommuner har vært litt opp til hver enkelt lærer i hvor stor grad de vil bruke digital teknologi. Det er dermed store forskjeller på hvor godt kjent lærerne er med alle de ulike digitale mulighetene de nå har.

– Vi får alle et kompetansehevende krasjkurs i digital fjerntilkobling nå. Kommer vi ikke bare til å oppdage hva vi mangler og savner?

Annonse