07:54 - 18. mars 2020

Pandemisk pedagogikk

Hvor bra funker egentlig hjemmeskole? Professor og skoleforsker Marte Blikstad-Balas svarer fra hjemmekontoret.

Hvordan skal elever og foreldre forholde seg til fjernundervisningen? Didaktikkprofessor og skoleforsker Marte Blikstad-Balas vet råd. Her: Esperanca Johannesson Francisco (12), som har hjemmeskole i Oslo nå i mars. Esperanca er i gang med naturfagsoppgaver, Ella og Moa er med via facetime.
Annonse