00:00 - 20. mars 2020

Nå blir vi minnet om hvor avhengig samfunnet er av spreke 60- og 70-åringer, skriver Maria Berg Reinertsen.

Nå blir vi minnet om hvor avhengig samfunnet er av spreke 60- og 70-åringer, skriver Maria Berg Reinertsen.

Koronaviruset er kroppens revansj overfor den vektløse økonomien, skriver Maria Berg Reinertsen. Foto: Tom Stoddart / Getty Images

På papiret er det nesten litt idyllisk, det livet vi bes om å leve nå. Den moderne familiens variant av den selvbergede bondegården, med hjemmekontor og hjemmeundervisning. Men noen mangler i idyllen. Kårboligen er sperret av: snørrete småbarn og bereiste studenter ingen adgang.

Enten det skyldes aldring i seg selv, eller det faktum at man pådrar seg flere kroniske sykdommer jo eldre en blir, så øker risikoen for komplikasjoner med koronaviruset med alderen. Stigningen er så markert at de over 65 år defineres som risikogruppe ut fra alderen alene.

Konsekvensene gjør seg synlig på flere områder enn den skrikende mangelen på gratis barnepass, som tvinger regjeringen til å utvide foreldrenes sykedager. Sykehusenes beredskapsplaner baserer seg vanligvis på å ta inn pensjonister som ekstramannskap. Reiselivsbransjen og kultursektoren merker nå hvordan deres trofaste forbrukere lukker seg inne i hager og leiligheter. Og hva med alle 65- og 70-åringer som er i lønnet arbeid – hvordan skal de beskytte seg?

Annonse