00:00 - 27. mars 2020

Kontantstøtte til bedriftene er nødvendig, men også urettferdig og konserverende, skriver Aslak Bonde.

Kontantstøtte til bedriftene er nødvendig, men også urettferdig og konserverende, skriver Aslak Bonde.

Redningspakke med bismak? Bedrifter i bygg- og annleggsbransjen har i ulik grad forholdt seg til kravene om at de må bli mer klimavennlige. Nå risikerer politikerne å stanse en omstilling som uten koronakrisen kanskje ville kommet likevel, skriver Aslak Bonde. Bildet er fra arbeidet ved det nye Nasjonalmuseet. Arkivfoto: Christian Belgaux

Tirsdag til uken kommer Stortinget til å vedta en historisk redningspakke for næringslivet. Trolig vil opposisjonspartiene bruke helgen på å få til ytterligere forbedringer og utvidelser av den tiltaksplanen som regjeringen presenterer i dag. I skrivende stund vet vi ikke hva den inneholder, men det er allerede klart at den kommer til å mangle historisk sidestykke – både i økonomisk omfang og i innretning.

Noe av det prinsipielt nye er at regjeringen på en eller annen måte kommer til å gi kontantstøtte til de bedriftene som nå har mistet all omsetning, eller store deler av den. Det holder ikke lenger å la bedriftene skyve på renter, avdrag, og innbetalinger av skatter og avgifter. Nå skal de få tilført penger slik at de kan betale løpende regninger.

Tiltaket er absolutt nødvendig og for en stor del også rimelig. Det er statens delvise nedstengning av samfunnet som gjør at de over natten har mistet store inntekter. Da vil de fleste si at det også er riktig at staten kompenserer de næringsdrivende. I tillegg er det avgjørende for hele samfunnet at det ikke blir for mange bedrifter som går konkurs i ukene fremover.

Annonse