00:00 - 20. mars 2020

Ingen radikale bestemmelser!

Medisinaldirektøren ville stenge Norge, men stadsfysikus Gotfred Bentzen strittet imot. Også under spanskesyken sto faglige råd og politiske beslutninger mot hverandre.

Morgenbladet, 5. november 1918.
Annonse