13:57 - 09. mars 2020

Forsker på koronavirus i ku

De virkelige ekspertene på koronavirus er kanskje veterinærene.

De fleste husdyrartene i Norge har sine egne koronavirus, som i liten grad krysser artsbarrierer.

– Kan du fortelle litt om hva du forsker på nå for tiden?

– Jeg jobber med infeksjonssykdommer hos produksjonsdyr, det vil si de vanlige gårdsdyrene. De siste årene har vi blant annet forsket på koronavirus hos storfe. De fleste husdyrartene i Norge har sine egne koronavirus, som i liten grad krysser artsbarrierer. De fleste gir respirasjons- og tarmsykdom. Det som kalles bovint koronavirus, er vanlig hos storfe i alle land, og gir store problemer. Vi forsker på hvordan smitten sprer seg mellom storfebesetninger, både med levende dyr og indirekte med besøkende og utstyr som tas mellom besetninger. Da trenger vi å vite hvilke dyr som er smittefarlige, når viruset skilles ut i forhold til når de kliniske tegnene opptrer, om dyra får beskyttende immunitet, hvor fort det muterer, om vi har flere varianter av viruset, hvordan det overlever i miljøet utenfor vertsdyret og så videre. Nå er det interessant og tankevekkende å se hvordan det nye, humane koronaviruset sprer seg, hvilke konsekvenser det gir og hvordan det håndteres. Det gir en del refleksjoner rundt alt som er likt, men også alt som er ulikt for smittebekjempelse. Biologien er i hovedsak lik, men mennesket som frie, selvstendige individer gir andre rammer for sykdomsbekjempelse.

– Hva er det mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse