00:00 - 20. mars 2020

Demokratiet og rettsstaten står fortsatt støtt, men det røyner på, skriver Aslak Bonde.

Demokratiet og rettsstaten står fortsatt støtt, men det røyner på, skriver Aslak Bonde.

2020 blir et historisk skilleår. Ettertiden vil snakke om før og etter koronakrisen – slik vi bruker Berlinmurens fall i 1989 og terrorangrepet på World Trade Center i 2001 som epokegjørende hendelser i vår moderne historiefortelling.

Selv om verdens rikeste regioner innen relativt kort tid kanskje lykkes med å få en slags kontroll over dødsfallene og smittespredningen, har koronaviruset allerede ført til så store rystelser i verdensøkonomien og i tenkningen om globalisering at det blir noe delvis nytt som vokser frem etterpå. Hvor mye som blir ved det gamle, og hvor mye som blir endret, er avhengig av det som skjer i ukene og månedene som kommer.

Da blir grunnlaget lagt for ettertidens diskusjoner om hvordan et enkelt virus kunne lamme en hel verden på så kort tid. Mye vil dreie seg om medisinsk og økonomisk sårbarhet, men det er også grunn til å frykte at historikerne vil beskrive demokratiske systemer som var mindre solide enn samtiden trodde.

Annonse