Annonse
09:53 - 10. februar 2020

Vil klimakrisen føre til krig og konflikt?

Hva om tørke forklarer borgerkrigen i Syria? Nye data gjør det mulig å studere årsakene til konflikt og politisk uro på lokalt nivå.

Annonse

– Kan du fortelle litt om hva du forsker på nå for tiden?

– For tiden på hvordan klima- og miljøforandringer kan føre til politisk uro og konflikt. Dette er utfordrende fordi veien fra slike forandringer til konflikt kan skje på mange ulike måter, som eksempelvis bortfall av inntekt, migrasjon til byene, og økt misnøye. For tiden skriver jeg på to arbeider, som begge ser på om tørke fører til at flere forlater jordbruket sitt. Migrasjon fra landsbygda til byene grunnet tørke har vært en av forklaringene på borgerkrigen i Syria, så vi ønsker å se grundigere på denne antatte sammenhengen ved bruk av satellittdata for jordbruket. Jeg starter snart opp et Unge forskertalenter-prosjekt som skal se på at noen konflikter fører til massiv tvungen migrasjon, mens andre konflikter ikke gjør det. Hvorfor? Er det typen vold som brukes i konflikten? Intensiteten? Eller er det tilgangen på fluktruter? I dette prosjektet skal vi koble sammen stordata fra mange konflikter med helt lokale satellittdata over flyktningleirer.

– Hva er mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse