00:00 - 14. februar 2020

Rektor ut av styret – hva sier de selv?

Vi spurte universitetsrektorene. 

Universitetsrektorene svarer: Curtis Calvin Ric (tv), kildefoto: Christian Belgaux, Svein Stølen (topp), kildefoto: Morten Kanne-Hansen / UiO, Anne Borg (bund), kildefoto: Thor Nielsen / NTNU & Sunniva Whittaker (th.) kildefoto: UiA

Enquete: Flertallet i universitets- og høyskolelovutvalget foreslår at valgte rektorer ikke lenger skal sitte i styret ved universitetene, men erstattes av en ekstern styreleder. Hvordan stiller du deg til en slik endring av rektorrollen?
 

Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen:

Lovforslaget slår fast at rektor er øverste daglig leder av virksomheten, og at institusjonen selv avgjør om rektor skal utpekes av styret eller velges. Det er bra. Skillet mellom rollen som rektor og styreleder er begrunnet i «checks and balances». Det hadde vært forståelig dersom tilsyn med virksomheten kun skjedde av styret. Men i vår sektor er «checks and balances» allerede godt sikret gjennom tildelingsbrev, etatsstyring, Riksrevisjon, utviklingsavtale, Nokut og løpende dialog med eier. Begrunnelsen for å skille rollene er derfor svak. Dersom en likevel ønsker å skille rollene, ville et alternativ være å lovfeste styrets sammensetning og mandat, la det konstituere seg selv (det vil si peke ut leder og eventuelt nestleder) og bestemme om rektor skal utpekes ved valg eller av styret.
 

Annonse