13:18 - 11. februar 2020

Politiet kjøper håndjern og strips for 14 millioner kroner

…men hvor blir det av spyttbeskyttelsen? 

Tvangsmidler i handlekurven: Politiets fellestjenester skal kjøpe håndjern, ledsagerbelter og opplåsbare strips. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I disse dager handler vi tvangsmidler for 14 millioner kroner. Se positivt på det. Det betyr at staten består, bekymringen om oppløsningstendenser til tross. «En stat er en realitet bare hvis dens embetsvesen effektivt klarer å opprettholde monopolet på bruk av tvangsmidler innenfor sitt territorium». Slik lød for hundre år siden sosiologen Max Webers avgrensning av staten vis-à-vis alle andre organisasjoner i et land. Alternativet er borgerkrig. Nokas mot Politiet. Bevæpning av boligbyggelag. 

Nok om det. De statslærde vil alltid finne lesestoff annet sted i Morgenbladet. Denne spaltens nysgjerrighet er begrenset til hva styresmaktene har i handlekurven. Doffin er derfor spaltens univers, Databasen over offentlige anskaffelser, kall det Mitt anbud for offentlig sektor.«Tvangsmidler er en del av det daglige arbeidsverktøyet til mange tjenestemenn. Dagens avtaler går ut i 2020 og det er behov for å foreta en reanskaffelse, heter det under rubrikken «kort beskrivelse». Det er Politiets fellestjenester, ved avdelingen på Jaren på Hadeland, som handler inn, men ikke kun til norsk politi. «Det skal anskaffes tvangsmidler til Politi- og lensmannsetaten, PST, Kriminalomsorgen, Tolletaten i Norge, Forsvaret, Kustbevakningen i Sverige, Kriminalvården i Sverige og Polismyndigheten i Sverige.»

Hvilke tvangsmidler? Håndjern. Ledsagerbelter. Spyttbeskyttelse. Opplåsbare strips.

Annonse