Annonse
07:19 - 17. februar 2020

- Merkelappene sitter løst

Ketil Slagstad forsker på hvordan personer som søker kjønnsbekreftende behandling, opplever møtet med helsevesenet. Han opplever det offentlige ordskiftet som hardt, polarisert og unyansert.

Annonse

– Kan du fortelle litt om hva du forsker på nå for tiden?

– Jeg forsker på historien til det som i dag ofte kalles kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende behandling; hvordan personer som har søkt slik behandling, har opplevd seg selv og sine kropper; hvordan de har opplevd møtet med helsevesenet; og hvordan slik behandling har utviklet seg i medisinen i takt med endrede forståelser av kjønn i medisinen og samfunnet mer generelt.

– Hva er det mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse