10:32 - 01. mars 2020

Leverandør til det kgl. norske system

I Norge er «hoffleverandør» et skjellsord. Alt skal ut på anbud. Bare ikke systemet for selve anbudssystemet. 

Stakk de? Sekretærene? Regnskapsførerne? IT-avdelingen? Ja, men ikke så langt. Kontoristene er ikke borte. Arbeidet ble til løsninger. Og løsningene skal driftes.

«Jeg jobber i Sopra Steria», sier alle kjenninger jeg ikke kjenner. Kanskje ringer en bjelle. Du kan ha sett skiltet på toppen av Postgirobygget i Oslo. Der sitter de. Sopra Steria. 1800 av dem sitter i de øverste etasjene og derfra «drifter» de både Trondheim kommune og Oslo kommune. Alle de andre da? De jobber i Visma. De jobber i Mercell. De jobber i Evry, gamle Statens Driftssentral for administrativ databehandling, senere Ergo Group.

Hva gjør de? Mer og mer. De påtar seg alt som det offentlige ikke anser som sin kjerneoppgave, forstår vi ved å dykke inn i Doffin, databasen over offentlige innkjøp. Vi koser oss her inne. Det er her vi tar pulsen på stat og kommune. 

Annonse