10:32 - 01. mars 2020

Leverandør til det kgl. norske system

I Norge er «hoffleverandør» et skjellsord. Alt skal ut på anbud. Bare ikke systemet for selve anbudssystemet. 

Annonse