Annonse
00:00 - 28. februar 2020

I en tre minutters velkommen-til-bords-tale kom klimatalen sentralbanksjefen skulle holdt, skriver Maria Berg Reinertsen.

Det er ikke skikk og bruk å be gjestene sine ta seg sammen, men det er nødvendig, skriver Maria Berg Reinertsen.

Annonse

Hvert år i midten av februar inviterer sentralbanksjefen politikere, næringslivsledere, ymse maktmennesker og meningsbærere til den bronsefargede hallen i Norges Bank for å høre på hans årlige tale om alt en kan bekymre seg for ved norsk økonomi. De to siste årene har klimakrise og oljeavhengighet tatt en påfallende stor del av talen. I år bekymret sentralbanksjef Øystein Olsen seg særlig for at omstillingen av norsk næringsliv vekk fra oljebransje og oljeeksport går så sakte. Trass i lav kronekurs og forsiktig lønnsvekst har vi ikke lyktes i å finne andre ting å selge til utlandet.

En kunne tro bekymringen førte til krav om ny kurs og kraftigere virkemidler, men nei. Oljeindustrien vil krympe, sa Olsen, men verden vil fortsatt trenge olje i mange år, fremtiden er usikker og han advarte mot brå endringer i politikken. Så var talen over, og tilhørerne gikk eller busset videre til middag på Grand Hotel.

Musserende vin, miljøvennlig buffé. Nå skal vi kose oss. Nei, vent, først skulle lederen for Norges Banks representantskap ønske velkommen til bords. Representantskapet er utpekt av Stortinget for å holde et halvt øye med sentralbanken. Det består stort sett av tidligere politikere og lederen ønsker velkommen til bords på årsmiddagen. Nå er det Julie Brodtkorb. I fire år var hun stabssjef for Erna Solberg på Statsministerens kontor. Så tett på makten som du kan komme. Nå er hun direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, reiser rundt til medlemsbedriftene og avbildes ofte i anleggshjelm. Etter at hun fikk jobben er maskinentreprenørenes sak påfallende ofte tema på Dagsnytt 18.

Annonse