00:05 - 07. februar 2020

Hva er Palestina?

Idet USA har lansert sin nye fredsplan for Midtøsten, har Den internasjonale straffedomstolen fått i oppgave å avklare Palestinas territorielle grenser.

Grenser: Spørsmål knyttet til hvorvidt Palestina egentlig er en «stat» i folkerettslig forstand – og hvilke territorielle grenser den i så fall har – er vanskelige. Her inngangen til Betlehem, mai 2019. Foto: Christian Belgaux
Annonse