07:21 - 02. mars 2020

Han lærer roboter hvordan verden fungerer

Kai Olav Ellefsen irriterer seg over de mange overdrivelsene om hva kunstig intelligens kan utrette. Selv prøver han å lære maskinene å forutse konsekvensene av sine handlinger.

– Hva  forsker du på for tiden?

– En av tingene er hvordan vi kan få kunstig intelligente maskiner og roboter til å lære seg å ta smartere avgjørelser ved å forutse konsekvensene av sine handlinger. Vi mennesker gjør dette hele tiden. Et banalt eksempel: Jeg vet at hvis jeg kaster kaffekoppen min i gulvet, vil det bli søl og rot på hele kontoret. Derfor velger jeg å ikke gjøre dette. Hvis en maskin lærer seg å analysere konsekvenser før de handler, kan dette la dem løse mange ulike oppgaver uten å lære hver av dem fra grunnen av. For eksempel: Hvis en robot vet at mennesker ikke liker kaffesøl, kan den bruke denne kunnskapen til både å velge å unngå å søle kaffe, og til å velge å tørke opp søl som allerede har oppstått. Dette er til forskjell fra hvordan intelligente maskiner stort sett lærer i dag: De lærer seg å løse hver oppgave de skal løse uten felles, delt kunnskap om hvordan verden fungerer.

– Hva er mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse