00:00 - 14. februar 2020

Frykter at rektor blir avskiltet

Flertallet i universitets- og høyskolelovutvalget vil sparke valgte rektorer ut av styrene. Det kan åpne for en ideologisk dreining i retning av mer nyttetenkning og kommersialisering, mener utvalgsmedlem Dag O. Hessen, som har tatt dissens.

Museumsvokter: – Mange opplever argumentene for valgt rektor som konservative, sier Dag O. Hessen.– Men jeg mener at dette er noe av universitetets styrke, at vi holder fast på det prinsipielle ved hva et universitet skal være.
Annonse