00:00 - 14. februar 2020

Frykter at rektor blir avskiltet

Flertallet i universitets- og høyskolelovutvalget vil sparke valgte rektorer ut av styrene. Det kan åpne for en ideologisk dreining i retning av mer nyttetenkning og kommersialisering, mener utvalgsmedlem Dag O. Hessen, som har tatt dissens.

Museumsvokter: – Mange opplever argumentene for valgt rektor som konservative, sier Dag O. Hessen.– Men jeg mener at dette er noe av universitetets styrke, at vi holder fast på det prinsipielle ved hva et universitet skal være.

Torsdag formiddag overleverte universitets- og høyskolelovutvalget sin utredning til forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Det er nesten som en julegaveliste til nissen, sa advokat og førsteamanuensis Helga Aune, som har ledet utvalget, om den lange listen oppgaver hun hadde fått av regjeringen.

Utvalget ble oppnevnt av daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i juni 2018, og har mandat til å gjøre en fullstendig gjennomgang av regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Aune håpet derfor at mange ville ta seg tid til å lese hele den 468 siders rapporten, og at debatten ville handle om helheten – ikke kun eventuelt kontroversielle enkeltspørsmål.

Annonse