Annonse
00:00 - 14. februar 2020

Fra professorvelde til veldig proft

– Selv om foretaksmodellen er blitt avvist i flere runder, så banker likevel logikken den representerer, på døren, sier Fredrik Thue.

Blindern, Universitetet i Oslo.
Annonse

Professorer som hegner om retten til å velge sitt eget styre, er ikke noe nytt fenomen. Da de europeiske universitetene først oppsto i høymiddelalderen, var det som selvstyrte instutisjoner.

– Fra middelalderen og helt frem til 1960-tallet var det suverene prinsippet at universitetet ble styrt av professorene i felleskap, sier Fredrik Thue, som er profesjonshistoriker ved Oslomet.

Universitetet var en føderasjon av fakulteter, forsamlinger av professorer som tok avgjørelser i fellesskap under ledelse av en dekan valgt blant deres egne. Til sammen utgjorde dekanene universitetets øverste organ, det akademiske kollegium, ledet av en valgt rektor. 

Annonse