15:05 - 14. februar 2020

Den rødgrønne alliansen er ikke et ekteskap, skriver Per Olaf Lundteigen.

Den rødgrønne alliansen er ikke et ekteskap, skriver Per Olaf Lundteigen.

Haugianer: Vi kommer ingen vei utenom ærlighet, som Hans Nielsen Hauge ville sagt det, skriver den selverklærte desentralisten Per Olaf Lundteigen. Maleri: Adolph Tidemand «Haugianerne» (1848).

Tenk selv, ta ansvar. Dette var min fars to leveregler, som jeg har levd etter og forsøkt å overføre til ungene mine. De har også vært motto for mitt virke på Stortinget gjennom snart en mannsalder. Hvem bør Senterpartiet samarbeide med for å oppnå reelt folkestyre i dette landet?

Desentralisering av arbeid, makt og kapital er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Folkestyret sin viktigste oppgave i vår markedsøkonomi er å styre markedskreftene og innholdet i eiendomsretten. Dette for å realisere de mål for samfunnsutviklinga som frie markedskrefter og eiendomsrett uten plikter ikke oppfyller. Det er krevende.

Fra 1920-tallet og frem til i dag har Senterpartiet i hovedsak fått best gjennomslag for sitt samfunnssyn gjennom et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet. Ikke fordi vi er enige, men fordi realitetene var at Høyre-alternativet var verre. På «blå side» har folkestyre og samfunnsmålene dårligere vilkår. Fordi viljen til å styre markedskreftene og sette betingelser for den private eiendomsretten knapt har vært til stede.

Annonse