00:05 - 07. februar 2020

Den potensielle spion

Spioner i kjøleskapet, spioner i mobilnettverket, spioner i helsevesenet og spioner i avisene. PST trenger mer folk og penger for å holde tritt med alle truslene som kan dukke opp, mener PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. 

Det som truer: I trusselvurderingen for 2020 fremhever PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og kollegaene spionasje, digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur og høyreekstrem eller islamistisk terror som de mest alvorlige truslene.  Knut Egil Wang

– Spionasje regnes fortsatt blant de mest alvorlige truslene mot Norge. Dette er vel en vurdering dere bygger på erfaring. Hvem spionerer?

– De landene vi betrakter som potensielle, i anførselstegn, spioner, er de landene vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Russland, Kina og Iran.

– De to første kan man tenke seg til, men hva er det som interesserer Iran her?

Annonse