00:00 - 31. januar 2020

Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde.

Tulleministere – statsråder uten departement – er sannsynligvis kommet for å bli, skriver Aslak Bonde.

I den nylig avgåtte regjeringen hadde beredskapsministeren, eldre- og folkehelseministeren og digitaliseringsministeren én ting felles: de skulle svare på altomfattende utfordringer samtidig som de ikke hadde ansvar for nesten noe. De hadde ikke eget departement, men fikk bestyre en avdeling eller to i et av de tradisjonelle, store departementene. Den alminnelige antagelsen var at de utelukkende var der fordi det var nødvendig med et økt antall statsråder for å gjøre alle de fire regjeringspartiene fornøyd.

Da Frps syv statsråder gikk ut av regjering, var det derfor antatt at de såkalte tulleministerene skulle forsvinne. To av dem gjorde det, men til alles overraskelse dukket det opp en ny. Linda Hofstad Helleland fra Høyre ble distriktsminister – i tillegg til at hun overtok ansvaret for statens digitaliseringsarbeid.

Den første utenbysreisen gikk til Tromsø på mandag. Der ble hun intervjuet av TV 2 om bærekraftig turisme. Bærekraft er Klima- og miljødepartementet ansvar, turisme ligger under næringsdepartementet. Samme dag var det helseminister Bent Høie som offentliggjorde regjeringens desidert viktigste distriktspolitiske beslutning på en lang stund. Han fortalte at det skulle være to sykehus på Helgeland – ikke ett, som de faglige rådene gikk ut på.

Annonse