00:00 - 17. januar 2020

Slutten på kjøtt slik vi kjenner det

Teknologiselskaper kappes om å erstatte bøndenes rapende kyr med laboratoriekjøtt. Men kan vegetarburgere bli et demokratisk problem?

Nye matvaner: Om tyve år vil over halvparten av kjøttet vi spiser komme fra planter, foreslår nye rapporter.

En nyfødt kalv veier rundt førti kilo. Kun én til tre dager etter fødselen skilles kalven fra sin mor, og plasseres i en individuell bås hvor den fôres med råmelk. Senere, dersom årstiden tillater det, blir de fleste kalver satt ut på beite. Noen blir kunstig inseminert for å kunne produsere melk, andre sendes til slakt.

Kyr rauter for å uttrykke sult, smerte eller brunst. Norges 230 000 kyr spiser både gress og kraftfôr, i tillegg drikker de litervis med vann. De tygger, svelger og raper. Mye.

Problemet med kua dreier seg i hovedsak om metan, en klimagass som produseres av alle drøvtyggere. Metan utgjør mer enn halvparten av utslippene fra norsk jordbruk, og på verdensbasis står husdyrproduksjonen for 18 prosent av klimagassutslippene – mer enn hele transportsektoren til sammen. 

Annonse