00:00 - 31. januar 2020

Livet etter skilsmissen

Slik blir konsekvensene av brexit for EU og Storbritannia.

Hallo? Høyere telefonregninger til kontinentet når de trer ut av EUs roamingfrie sone er nok blant øyboernes minste utfordringer. Her fra Fergen til Dover, sett fra Calais. Juli 2019.

Konsekvenser for EU:

Dypt ubehagelig, men slett ikke noe banesår.

EU-borgernes oppslutning om EU steg etter brexit, og ligger i dag på det høyeste nivået på 35 år. Over to tredeler av europeerne synes nå det er bra at landet deres er med i unionen. Flere nye land står i kø for å bli med, både i EU og i den innerste kjernen i eurosonen. Alt dette fremstår paradoksalt, gitt at mange medier (særlig britiske og norske) i forkant av brexit spekulerte i at flere land ville trekke seg ut. Men gjennom årene, når opinionsundersøkelsen Eurobarometer har spurt unionens innbyggere om de har en nasjonal eller europeisk identitet, har britene alltid skilt seg kraftig ut. Ytterst få av dem oppfatter at de har noe annet enn førstnevnte, hvilket kan bidra til å forklare både hvorfor landet deres ble det eneste som forlot fellesskapet, og hvorfor ingen er interessert i å følge etter.

Annonse