00:00 - 17. januar 2020

De nære tings ergrelse

Tirsdag tordnet president Trump igjen mot sparepærer, sparedusjer, moderne oppvaskmaskiner og toaletter. Slår han an en streng også hos nordmenn? 

Menneskenaturen: – I Trump ser vi en side ved menneskenaturen i full utfoldelse, konstaterer Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova. 28. og 29. januar arrangeres Enova-konferansen, hvor et av temaene er om menneskets natur er den største barrieren mot omstillingen til lavutslippssamfunnet.

– Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i statsforetaket Enova, som finansierer klimatiltak i norsk næringsliv. Er du rette mottager av raseriet fra den som har en liten Trump i seg på akkurat dette området?   

– Ja, for så vidt. Fra Enova ble opprettet for 20 år siden har vi hatt ansvaret for å påvirke og å bidra til at befolkningen tar i bruk energivennlige produkter.

– Det var mens riksrettsprosessen tirsdag rykket et skritt nærmere, at Trump var i Milwaukee og talte mot sparedusj og kraften i nedspylingen i toalettet. Hvordan oppfattet du talen?   

Annonse