00:00 - 17. januar 2020

Brexit truer norske fiskere

Norge fisker 20 ganger mer i britiske farvann enn briter fisker i norske. Det kan bli et problem etter brexit, mener forskere. 

Skitt fiske: En rekke britiske fiskere, organisert av gruppen «Fishing for Leave», deltar i 2018 i en landsdekkende protest for å markere sin misnøye med overgangsavtalen og den tilhørende fiskeripolitikken. Fiskerinæringen er oppført som tema nummer to etter finansnæringen i forhandlingene som nå begynner mellom EU og Storbritannia, ifølge forsker Arne Melchior (Nupi). Foto: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Et av de mest høyrøstede løftene fra den britiske Leave-kampanjen var at de skulle «ta tilbake kontrollen over britiske farvann». Men når forhandlingene mellom EU og Storbritannia begynner 1. februar, forventer de fleste observatører at Boris Johnson og hans team får en skikkelig kalddusj. Onsdag denne uken meldte Financial Times at EU-kommisjonen nå har gjort det klart for britene at de vil avblåse forhandlingene om en handelsavtale for Storbritannia, dersom ikke EU-fiskere får beholde samme tilgang på fisk i britiske farvann som de har i dag. Men gevinsten for britene kan komme fra en svakere part: Norge.

– Britene vil sannsynligvis bli mer offensive overfor Norge på fiskerisektoren. Det kan dreie seg om redusert adgang for norske fiskefartøy i britisk sone, om større britiske kvoter på bekostning av de norske og EU sine, eller begge deler, sier professor ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Trond Bjørndal.

Han arbeider nå med et større forskningsprosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) om konsekvensen for norsk sjømatnæring dersom EØS-avtalen opphører – nettopp det som nå ser ut til å skje i vår relasjon til Storbritannia.

Annonse