00:00 - 24. januar 2020

Arv rett på konto

Jo da, det er mulig å kvalifisere seg til posisjoner i samfunnet. Men kulturell kapital tar lengre tid å akkumulere. 

Familieformue: De største formuene består oftere av finansiell kapital som gir et annet handlingsrom enn fast eiendom, og som lettere kan gis bort, skriver Maren Toft. Her er søstrene Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen på Øvrevoll galoppbane. De er døtre av shippingmagnat John Fredriksen, som er blitt kåret til Norges rikeste mann av forretningsbladet Kapital. Foto: Frode Hansen / VG / NTP scanpix

Siden 1970-tallet har overgangen fra direkte til mer indirekte former for sosial arv vært et sentralt fenomen i ulikhetsforskningen. Nye eie- og kontrollrelasjoner under fremveksten av institusjonell kapitalisme er blitt sett i sammenheng med en økt betydning av utdanningspapirer for rekruttering til maktposisjoner. At familiebakgrunn opererer «indirekte» gjennom ulikhet i utdanningssystemet, har vært et viktig aspekt for å forstå overgangen til mer komplekse og «skjulte» måter klasseposisjoner kan reproduseres fra foreldre til barn.

Dette betyr imidlertid ikke at direkte overføring av makt og privileger ikke er av avgjørende betydning også i dag. I en ny artikkel i European Sociological Review viser Marianne Nordli Hansen og Øyvind Wiborg at overføring av formue utgjør en effektiv og fremtredende form for reproduksjon, og det spesielt for Norges økonomiske overklasse. I slike familier overføres formue langt oftere og til langt større beløp enn for andre klasser.

Toppsjefer eller eiere i næringslivet overfører formue til barna sine ofte i form av gaver; 28 prosent av befolkningen i alderen 24–31 år har mottatt finansielle gaver fra foreldrene sine. Til sammenligning har bare seks prosent av barna til ufaglærte arbeidere mottatt slike gaver. Verdien av formuene som overføres, varierer også betydelig. Overføringene i familier i den økonomiske overklassen er i snitt 18 ganger høyere enn de gavene som gis i familier i arbeiderklassen, og firedoblet verdiene som gis i kultureliten.

Annonse