10:34 - 28. januar 2020

830 dører til kunsten

Dørene til det nye Nasjonalmuseet og til Munchmuseet har nesten tatt livet av bedriften som leverer dem. I vår nye spalte «Kjøpt og betalt» følger vi med på hva vi får for skattepengene våre. 

Nasjonalmuseet må utsette åpningen av sine dører på grunn av mangel på dører. Det samme gjelder Munchmuseet. Her byggearbeid ved nye Nasjonalmuseet juni 2018. Arkivfoto: Christian Belgaux

Fjetret av Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, følger vi Database over offentlige anskaffelser – Doffin – som Difi forvalter. Nei! Grov feil. 

Difi ble nedlagt 31. desember 2019 og gikk dagen etter, sammen med Altinn, opp i en høyere enhet, Digitaliseringsdirektoratet. Men ikke helt. Difis avdelinger «Ledelse» samt «Utredning og analyse» er overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Dfo. De øverste organer for organisering av offentlig sektor er kontinuerlig opptatt med å reorganisere seg selv. 

Men Doffin består som det sentrale nettstedet for alle som gjør noe nyttig, de som lager noe og vil selge sine ting, eller selge seg selv, og som ønsker staten, fylkene og kommunene som kunder. Doffin er altså «mitt anbud» for det offentlige. Når vi som ikke har noe å selge finner Doffin fjetrende, er det fordi den – eller det – usikker på Doffins kjønn – er en enestående kilde til innsikt i politikkens konsekvenser. Når politiske beslutninger er fattet, gjenstår jo sjauen, alt som skal anskaffes, bygges og ordnes. Ta Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur, opprettet i 2003, rent organisatorisk, med et bygg som Stortinget besluttet bygget i 2013 og som skulle åpne dørene nå høsten 2020. Om de bare hadde hatt dører å åpne.

Annonse