10:34 - 28. januar 2020

830 dører til kunsten

Dørene til det nye Nasjonalmuseet og til Munchmuseet har nesten tatt livet av bedriften som leverer dem. I vår nye spalte «Kjøpt og betalt» følger vi med på hva vi får for skattepengene våre. 

Nasjonalmuseet må utsette åpningen av sine dører på grunn av mangel på dører. Det samme gjelder Munchmuseet. Her byggearbeid ved nye Nasjonalmuseet juni 2018. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse