11:10 - 03. desember 2019

Sykehusklinsj i Oslo byråd

Oslo MDG vil presse på for ny utredning av alternativet på Ullevål. – Det er utredet opp og ned i mente, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Uttrykker bekymring: I november la ni partier – FNB, Frp, Helsepartiet, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV og Venstre – frem en felles erklæring om sykehusfusjonen i Oslo. – Det virker som om staten bare har pekt på en tomt, uten å ha nok kunnskap, sier MDGs Lillian Berdal Eriksen (nummer to fra venstre). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi vil ha en vurdering av Ullevål-alternativet. Det er nødvendig i et så stort prosjekt med så store konsekvenser, sier MDGs representant i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Lillian Bredal Eriksen.

For to uker skrev partiet under på en erklæring sammen med flertallet i Oslo bystyre der det sto at de var svært bekymret for Oslo-befolkningens fremtidige sykehustilbud om Helse Sør-Østs vedtatte planer gjennomføres. Bredal Eriksen sier partiet definerte sin posisjon etter å ha snakket med fagfolk, sykehusansatte og gått gjennom reguleringsplanene.

– Vi reagerer på at staten legger så sterke føringer på utviklingen i Oslo uten at vi har bli tatt med i planleggingen, sier hun.

Annonse