Annonse
00:00 - 20. desember 2019

Professoren som truet med å saksøke sin egen student

Da den kjente kirkehistorikeren ved Teologisk fakultet ble mistenkt for å ikke ville kreditere sin egen doktorgradsstipendiat for arbeid hun hadde gjort, svarte han med å varsle søksmål mot både Universitetet i Oslo og mot stipendiaten.

Her sto striden: «O skjebne» kan man lese på en innskrift over inngangspartiet til Teologisk fakultet i Oslo hvor både professoren og stipendiaten har sin arbeidsplass.
Annonse

En intens, bitter konflikt om forfatterskap har de siste to årene utspilt seg mellom en ung stipendiat og den erfarne professoren ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nylig la Granskingsutvalget, den øverste instansen i saker om forskningsetikk, frem en rapport etter å ha undersøkt konflikten grundig i et år. Konklusjonen er at kirkehistoriker Tarald Rasmussen frikjennes for «vitenskapelig uredelighet» i lovens forstand – fordi materialet konflikten handlet om ikke er publisert. Samtidig fastlås det at han har opptrådt kritikkverdig fordi han uaktsomt har brutt forskningsetiske normer for hvordan man skal opptre som prosjektleder, veileder og kollega.

I granskningsrapporten, som også er blitt omtalt av nettavisen Khrono, får UiO samtidig kritikk for saksbehandlingsfeil og «systemsvikt».

Annonse