08:56 - 10. desember 2019

Ny botanisk verdensordning

Hvis man har noen millioner herbarieplanter som skal omorganiseres, bytter man ikke system oftere enn hvert hundrede år.

Å sette i system er intet nytt: Botaniker og fotograf Anna Atkins regnes som den første personen som illustrerte bøker med fotografier. Her fra boken British algae: cyanotype impressions, som ble laget mellom 1843 til 1853. Foto: Anna Atkins / The New York Public Library / Spencer Collection
Annonse