Annonse
00:00 - 13. desember 2019

Langs utsiden av gjerdet

På et vis lever vi alle livene våre på utsiden av gjerdet til Auschwitz.

Luftetur: Bak ryggen til mannen med en litt pjuskete hund ligger noen pene hvite lavblokker og konsentrasjonsleiren Auschwitz I.
Annonse

Plutselig er det der. Gjerdet, muren, høy, rød murstein, på den andre siden er Auschwitz. Konsentrasjonsleiren. Ja, det er den. Midt i det grønne. Vi leter etter parkeringsplass og passerer en fornuftig gangvei og en søppelbøtte i glad grønnfarge som oppfordrer oss til å kaste hundebæsjen. Hvis overlagt drap er verre enn forbrytelser begått i affekt, så er Auschwitz den verste plassen på jord. Det minste vi kan gjøre er å minnes, men det er også det eneste. Det går ingen håpefulle linjer herfra. Selv ikke arbeidet til juristene Raphael Lemkin og Hersch Lauterpacht, de to som gjorde folkemord og forbrytelser mot menneskeheten til del av folkeretten. De to juristene hadde begge lyktes i å unnslippe Det tredje riket tidlig i krigen, de flyktet til henholdsvis Cambrige, England og Duke University, USA, og utarbeidet den nye jussen før de allierte gikk inn i leirene og verden fikk se det fulle omfanget av utrenskningen.

Det jeg skal fortelle deg om nå, er det jeg så på den andre siden av gjerdet 74 år senere. Det meste, bortsett fra inngangspartiet, er borte i Auschwitz II Birkenau, der de fleste gasskamrene befant seg. Men den opprinnelige hovedleiren, Auschwitz I ligger relativt intakt – med gjerde, fengselsblokker og porten med Arbeit macht frei – midt i bebyggelsen.

Parallelt med muren rundt Auschwitz I går en bilvei og på den andre siden av veien er en stripe gress med blomster som nesten dekker et rustent jernbanespor. Bak sporet ligger et par spisesteder, veikroaktige, respektfullt nødtørftige som snitter i begravelse. Jeg runder det første hjørnet av muren og kommer ut på en smal vei der bilene passerer i høy hastighet. På den andre siden av veien er det fortau, og store trær i noe som ligger midt mellom park og skog. Der muren tar slutt, ligger det en rekke med tre fire ganske velholdte gamle murhus. Blondegardiner i vinduet, to parabolantenner på veggen, blomster på trappen, en folkevogn i oppkjørselen.

Annonse