00:00 - 01. november 2019

Trygdeskandalen reiser viktigere spørsmål enn om statsråden og Nav-sjefen bør gå, skriver Aslak Bonde.

Trygdeskandalen reiser viktigere spørsmål enn om statsråden og Nav-sjefen bør gå, skriver Aslak Bonde.

Rettssystemet har mistet en tillit det blir krevende å gjenopprette. Her: Tinghuset i Oslo. Foto: Knut Egil Wang

Etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på tirsdag har holdt sin redegjørelse for Stortinget om trygdeskandalen, kommer det helt sikkert en debatt om mistillit, og om hun bør gå av. Om da ikke hun og/eller Nav-sjef Sigrun Vågeng allerede har varslet sin avgang. Det er et høyst forståelig krav at noen må gå når nærmere 50 mennesker er blitt satt i fengsel uten grunn og når mange tusen trygdemottagere feilaktig har fått krav om å betale tilbake opptil sekssifrede beløp.

Dersom Hauglie og Vågeng skal gå av, må det være fordi de har brukt altfor lang tid på å rydde opp. Det er over et år siden Nav og departementet ble varslet om at de tolket loven feil, og at det faktisk ikke var grunnlag for å stoppe trygdeutbetalingene til folk som oppholdt seg i utlandet. I det meste av tiden etter at feilen ble oppdaget ble ressursene brukt på å erkjenne feilen, og å lage nye regler og praksiser. De som det allerede var begått urett mot ble ikke ofret en tanke.

Aller mest graverende er det at politiet og påtalemyndigheten ikke ble varslet, slik at det også i år er blitt drevet etterforskning og har kommet domfellelser på direkte feil lovgrunnlag. Noen har også sonet sine fengselsstraffer samtidig som både Nav og departementet har visst om feilen. Et minstekrav ville ha vært at noen av de ansvarlige i Nav sørget for at soningen ble stanset umiddelbart.

Annonse