00:00 - 15. november 2019

Russlands to ansikter og norsk makt

Norge kan bruke sin posisjon på vippen i Europa, skriver Julie Wilhelmsen.

Behov for fininnstilt politikk: Det er uklokt å følge Nato i tykt og tynt av frykt for indre splid eller mangel på støtte fra allierte ved neste korsvei, skriver Julie Wilhelmsen.  Her: Natoøvelsen Trident Juncture, Byneset oktober 2018. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse