11:05 - 01. november 2019

Retten til å bli glemt

– Den høringsuttalelsen er den eneste jeg har skrevet selv.

Fikk inn bestemmelse om sletting: Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Arkivfoto: Katinka Hustad

– Jeg er vel ikke den det skal kan plukkes høne med når det er Stortinget som har vedtatt en lov?

Dette har jo Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon rett i. Men i den nye pliktavleveringsloven fra 2016, og i forskriften fra 2018, gjenkjenner man flere momenter i høringsuttalelsen Datatilsynet avga i 2013. For oss som ikke får ro i sjelen før vi vet at alt er lagret, er det derfor naturlig å klandre Thon for at regimet for lagring og tilgjengeliggjøring av gammelt innhold fra internett måtte bli så strengt.

– Faktisk er den høringsuttalelsen fra 2013 den eneste jeg har skrevet selv, sier Thon. 

Annonse