08:43 - 18. november 2019

Mener Finansdepartementet må støtte mer fri forskning

Det er SSB-forskerne selv som skal bestemme hvilke metoder og modeller de skal bruke, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen – uavhengig av om det er snakk om såkalte analyser eller fagfellevurdert forskning.

Tenke sjæl: Et uavhengig fagmiljø må selv utvikle modeller som kan svare på det som ønskes besvart, sier Forskningsrådets leder John-Arne Røttingen, som er skeptisk til at Finansdepartementet skal kunne overstyre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg opplever ikke at SSBs rolle som fritt fagmiljø utfordres, sier John-Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd.

Forrige uke meldte Morgenbladet at staten nå strammer grepet om Statistisk sentralbyrå (SSB). Finansdepartementets har laget et forslag til nytt mandat for forskningen og analysevirksomheten i byrået, og her legges det sterke føringer både for hvilke temaer forskerne skal få undersøke, og til dels for hvordan dette skal foregå. Samtidig ser det ut til at man vil begrense forskernes muligheter til å ta oppdrag utenfra og til å søke for eksempel Forskningsrådet om penger til å finansiere andre prosjekter enn dem eierne i Finansdepartementet etterspør.

Ville kvalitetssikre. Seniorforsker Erling Holmøy hevdet et intervju med Morgenbladet at forslagene viser at fjorårets strid, hvor han selv sto i sentrum, egentlig handlet om at SSB-sjef Christine Meyer «neglisjerte» rammene Finansdepartementet la for forskningen i byrået. Hun ønsket seg en avdeling som kvalitetssikret forskningen sin gjennom å publisere i de beste internasjonale tidsskriftene, og ville omplassere forskere som brukte de mer trauste økonomiske modellene som departementet var blitt vant til. Det hele endte med at Meyer mistet jobben.

Annonse