00:00 - 29. november 2019

Kunden har ikke alltid rett (selv om kunden er staten), skriver Maria Berg Reinertsen.

Kunden (Finansdepartementet) har ikke alltid rett, skriver Maria Berg Reinertsen.

«Det går en rød tråd fra bråket rundt omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementets vedvarende forsøk på å detaljstyre metodevalg i byrået og frem til denne saken. Den røde tråden er manglende respekt for faglig kompetanse og overdreven vilje til skjulte prosesser», skrev Gisle Natvig, professor ved BI, i Dagens Næringsliv denne uken.

Norske politikere liker å si at politikken deres er kunnskapsbasert. Det er ofte sant. Departementene er storkunder hos forskningsinstituttene. Politikere og eksperter møtes i utvalg for å løse vanskelige politiske spørsmål. Stortingsmeldingene er fulle av henvisninger til forskning.

Men selvbildet utfordres. Selveste Finansdepartementet er beskyldt for utilbørlig styring av forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Beskyldninger om politisk aktivisme har rammet både Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (Nina) og lakseforskere som er kritisk til norsk oppdrettsnæring. Løsningen er som vanlig «nye retningslinjer» og flere NOU-er. Vi kommer dit, men hvor galt kan det egentlig gå?

Annonse