07:05 - 08. november 2019

Ingen grunn til nostalgi

Pastor Werner Braune hjalp psykisk utviklingshemmede og dissidenter i DDR. – Systemet var uttrykk for et perverst menneskesyn, sier han.

Ble i Øst: Werner Braune var prest i Øst-Tyskland. Den dagen berlinmuren ble bygget, vikarierte han for en annen prest, noe som gjorde at han og kona havnet på den østlige siden av muren. Her ble de frem til muren ble revet i 1989. Braune hjalp under sitt presteskap dissidenter og andre regime-motstandere i sitt arbeid. 
Annonse