00:00 - 15. november 2019

I regjeringen er det ingen overordnet tenkning om hvordan skandalesjefer bør ta ansvar, skriver Aslak Bonde.

Det mangler overordnet tenkning om hvordan skandalesjefer bør ta ansvar, skriver Aslak Bonde.

Stiller seg bak havarikommisjonens konklusjoner: Sjef i Marinen, Rune Andersen (til venstre) og sjef i Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes holder pressekonferanse i kjølvannet av havarikommisjonens første rapport om fregatthavariet i fjor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Forrige fredag kom havarikommisjonen med sin første rapport om årsaken til fregatthavariet for et år siden. En våpenplattform med en prislapp på minimum seks milliarder kroner ble på noen minutter omgjort til et avfallsproblem. 137 personer var i livsfare. Nå vet vi at en rekke system- og rutinesvikt i Marinen medvirket til ulykken.

De militære toppsjefene har sluttet seg til alle havarikommisjonens konklusjoner, og de har allerede iverksatt tiltak for å rette opp alt som var galt. Og der ser den politiske siden av saken ut til å ende. Da sjefen for Marinen i NRK Dagsrevyen ble spurt om sin egen rolle, erkjente han at det var han som hadde ansvaret for systemfeilene, men at det «ikke lå i hans natur å gå fra borde når ting blir vanskelig».

Forsvarssjefen og sjefen for Sjøforsvaret ble ikke engang spurt om hvordan de aktet å forvalte sitt ansvar for at det i lang tid har vært for lite opplæring, for lite erfaring og manglende systemer på fregattene.

Annonse